Telefonní aparáty

Krátký pohled do historie
Telefonní aparáty prošly v průběhu existence telefonování dlouhým vývojem. Za vynálezce telefonu bývá označován američan Graham Bell, který svůj aparát představil v roce 1876. Funkční telefonní přístroje však byly předvedeny již dávno předtím. Faktické prvenství podle všeho drží italský vynálezce Antonio Meucci. Ten funkční telefon předvedl již v roce 1849, tedy o 27 let dříve než Bell. Bohužel pro Meucciho nebyl tento Ital žijící v USA schopen zajistit telefonnímu aparátu dostatečnou podporu jak po obchodní, tak po mediální stránce. Jeho prvenství mu bylo uznáno až v roce 2002, přesto bývá i nadále za vynálezce telefonu označován Bell.Typy telefonních aparátů
Z dobových nebo historických filmů si mnozí pamatujeme telefonní přístroje na kličku, sluchátko zvlášť a mikrofon také zvlášť. Vývoj ale nejde zastavit. V současné době se používají analogové aparáty, digitální přístroje případně IP telefony.

Analogový telefonní přístroj
Analogové aparáty lze rozdělit do dvou kategorií podle typu vytáčení.

Digitální telefon
Digitální telefonní přístroj je moderní komunikační zařízení, které dává uživatelům nadstandardní funkce. V podnicích při propojení s ústřednou usnadňuje komunikaci v rámci podniku, domácí digitální přístroje zase mají snazší ovládání. Digitální telefonní aparát bývá často vybaven displejem.

IP telefon
IP telefony jsou přístroje které umožňují telefonovat přes internet. Ke spojení s druhou stranou se nevyužívá klasických telefonních kabelů, ale interentové konektivity. Telefonování přes internet, tzv. VoIP, je levnější, ale v současné době ještě svoji kvalitou nedosahuje úrovně klasické telefonní sítě.


údaje uváděné v tomto článku jsou pouze orientační. Pro hlubší seznamení se s touto problematikou doporučujeme využít jiných zdrojů.